Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług sklepu Don't Need No Samurai

§ 1

Don't Need No Samurai jest sklepem internetowym umieszczonym pod adresem internetowym nosamurai.com. Właścicielem jest Lilianna Pańkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EPP z siedzibą w Warszawie przy ul. Meissnera 2. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie internetowym Don't Need No Samurai.

§ 2

Don't Need No Samurai jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą nabywać produkty Don't Need No Samurai.

§ 3

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu Don't Need No Samurai wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz. Zamówienie dokonywane jest przez wybór towaru, wybór ilości i kliknięcie guzika „do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 5

Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania towaru bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwrot @ nosamurai.com. Po tym terminie prawo do odstąpienia umowy wygasa. Zalecane jest użycie formularza dołączonego do zakupionego towaru. W innym wypadku oświadczenie powinno zawierać: dane adresata (imię, nazwisko, adres), datę zawarcia umowy, odbioru, datę stworzenia oświadczenia, numer konta bankowego, email do korespondencji.

Zwracany towar musi zostać odesłany w stanie niezmienionym. Towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, być kompletny (ewentualne opakowanie i dodatki). Zwracany towar musi zostać odesłany nie później niż czternaście dni od dnia w którym kupujący poinformował sprzedającego o odstąpieniu od umowy.

Zwrot kosztu zakupu zostanie wykonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Koszt zwrotu przechodzi na kupującego.

§ 6

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana na stronie jest ceną brutto – kwota do zapłaty. Cena towaru jest wiążąca od chwili potwierdzenia zamówienia.

§ 7

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Zamawiającego sposób.

Wysyłka może być zrealizowana przez Pocztę Polską. Czas dostawy wynosi do 4 dni roboczych od momentu wysłania zamówienia. Za opóźnienia wynikające z działania Poczty Polskiej nie odpowiadamy.

Wysyłka może być zrealizowana przez firmę kurierską K-EX. Czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych od momentu wysłania zamówienia. Za opóźnienia wynikające z działania firmy K-EX nie odpowiadamy.

§ 8

Zamawiający opłaca zamówienie przelewem bankowym na konto sklepu przed wysłaniem zamówienia.

§ 9

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji zamówienia.

Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem nosamurai.com.

×

Log in